เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

SAMMITR GREEN POWER CO., LTD.

เป็นที่ 1 ในธุรกิจพลังงานทางเลือก จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมผู้บริหารมืออาชีพ

ที่ตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตพลังงานโลกร่วมกับนวัตกรรมพลังงานทดแทนของ

กลุ่มบริษัทฯ ทำให้ SGP สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ตอบสนองความคิดพลังงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน