มาตราฐาน Premium Quality

 

 Premium Quality

 

ด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตหลังคานิรภัยเพื่อการขนส่ง 

ทำให้บริษัทสามมิตรเน้นคุณภาพทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้หลังคานิรภัยสามมิตร…

การออกแบบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์การใช้งาน การประหยัด รูปทรงที่สวยงาม

คัดเลือกวัสดุคุณภาพสูงเป็นส่วนประกอบทุกชิ้นทีใช้ในการผลิตหลังคานิรภัยสามมิตร

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ด้วยระบบโรบอทเช่นเดียวกับการผลิตรถยนต์

การตรวจเช็คในทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสามมิตร

ทำให้เรามั่นใจ ส่งมอบหลังคานิรภัยสามมิตรตามมาตราฐาน Premium  Quality

และได้รางวัลมาตราฐาน ต่างๆในระดับโลกมารับรอง