มาตราฐาน Hi Innovation

 

 Hight Innovation

 

เพื่อพัฒนามาตราฐานการผลิตหลังคานิรภัยสามมิตรเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของสามมิตรอย่างไม่หยุดยั้งตลอดมา

เครื่องมือและระบบการออกแบบที่ทันสมัย

เทคโนโลยีการผลิดขั้นสูงด้วยระบบโรบอท มาตราฐานเดียวกับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ 

บริษัทสามมิตรจึงภูมิใจในมาตราฐาน Hight Innovation ของการผลิต