เกี่ยวกับเรา...

 

 "บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย "หลังคาสามมิตร" รายใหญ่ของประเทศไทย ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาเป็นเวลากว่า 60 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านมุ่งเน้นถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบายของครอบครัว เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งนี้ทางบริษัทฯพร้อมที่จะก้าวไปสู่การส่งมอบสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองการสั่งซื้อและส่งมอบลูกค้าได้ทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและประทับใจ"  ดูเพิ่มเติม... 


 

  หลังคาครอบกระบะนิรภัย

...คำตอบทุกความต้องการของรถอเนกประสงค์แห่งการใช้งาน ผ่านการออกแบบอย่างต่อเนื่อง
มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานยานยนต์ จึงมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งมีน้ำหนักเบา และปลอดสนิม...